O nas

Kancelaria Notarialna NotariuszaAdama Dobosza, mieszcząca się w Miastku, ul. Dworcowa 29/10 (budynek biblioteki, I piętro), zapewnia Klientom bardzo wysoki poziom dokonywanych czynności oraz ich całkowitą zgodność z przepisami prawa. Gwarancją tego jest 8-letnie doświadczenie zawodowe notariusza (nie licząc 3 lat pracy na stanowisku asesora notarialnego oraz odbytej trzyletniej aplikacji notarialnejna etacie), indywidualne podejście do każdej sprawy, a zwłaszcza zasada osobistego kontaktu notariusza z Klientem w każdej fazie dokonywania czynności - od udzielenia pierwszych informacji i wyjaśnień - do podpisania dokumentu. Jako dotychczas jedyna kancelaria notarialna w Miastku,Kancelaria Notarialna NotariuszaAdama Dobosza posiada bogate doświadczenie zawodowe, ze względu na konieczność obsługi całego spektrum spraw notarialnych, które przez te 8 lat pojawiły się w obrocie notarialnym.

Zatrudnieni w kancelarii pracownicy mają wyższe wykształcenie oraz posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe wynikające między innymi z wieloletniego stażu pracy.

Tel: +48 515 288 995
+48 59 857 87 47

Adres: ul. Dworcowa 29/10
77-200 Miastko