Czynności

Notariusz Adam Dobosz dokonuje w kancelarii wszystkich czynności, które w myśl Prawa o notariacie należą do jego kompetencji:

 • - sporządza akty notarialne
 • - sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • - sporządza poświadczenia: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • - doręcza oświadczenia
 • - spisuje protokoły
 • - sporządza protesty weksli i czeków
 • - przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • - sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • - sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • - sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wy-łączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • - sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Przy dokonywaniu czynności notariusz udziela Klientom szczegółowych informacji o znaczeniu i skutkach tych czynności. Poświadczenia dokonywane są na bieżąco, a akty w ciągu najbliższych 1-2 dni od zgłoszenia - po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów i wcześniejszym omówieniu i przygotowaniu tych aktów; z kancelarią można kontaktować się także telefonicznie lub przez internet. W uzasadnionych przypadkach czynności mogą być dokonane poza lokalem kancelarii i stałymi godzinami urzędowania, także w dni wolne od pracy.

Tel: +48 515 288 995
+48 59 857 87 47

Adres: ul. Dworcowa 29/10
77-200 Miastko