Opłaty

Za dokonanie czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o równowartość należnego podatku VAT.

Oprócz taksy notarialnej, ustalonej z Klientem, notariusz pobiera dla skarbu państwa podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

  • - podatek od czynności cywilnoprawnych
  • - podatek od spadków i darowizn
  • - opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są odpowiednim instytucjom państwowym.

Udzielanie informacji i wyjaśnień związanych z dokonywaniem czynności notarialnych jest bezpłatne.

Tel: +48 515 288 995
+48 59 857 87 47

Adres: ul. Dworcowa 29/10
77-200 Miastko